Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2015

4013 fb55
Reposted fromamatore amatore viakatalama katalama

February 05 2015

6941 c378
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viahajskul hajskul

February 03 2015

1128 c2c9
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viablackatlass blackatlass

February 02 2015

8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viakatalama katalama
6479 55b6
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakatalama katalama

January 29 2015

8741 2d9f
Reposted fromstylte stylte vialetshavesex letshavesex
1777 bd9e
Reposted fromrudely rudely

January 09 2015

1343 2c9c
Reposted frommaking-love making-love viakropq kropq

October 15 2014

Porozmawiaj z nią jakbyś mówił do siebie
Porozmawiaj z nią szczerze
Porozmawiaj z nią, już zasłużyła
Bo kiedy Ty chciałeś rozmawiać ona tu była..
— tak..

June 24 2014

3234 a9e9
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaRecklessKid RecklessKid

April 30 2014

5302 7e00
Reposted fromarmadillo armadillo viaRecklessKid RecklessKid

January 01 2014

6053 6730
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viacamil camil

October 24 2013

0888 7704
Reposted frompussyporn pussyporn viasexonfire sexonfire

September 21 2013Nóż w wodzie (1962)
Reposted frompanimruk panimruk viairmelin irmelin

July 06 2013

Reposted fromcouples couples

April 23 2013

1695 f96c
Reposted fromamatore amatore viatypromantykaq typromantykaq

March 17 2013

0115 27b9 500
Reposted fromwhatever17 whatever17 vianadelle nadelle

March 13 2013

Reposted fromskrzacik skrzacik viacouples couples

March 10 2013

Demonstrowanie swojej seksualności nie jest skuteczną metodą na zdobycie mężczyzny. Rzecz nie polega na tym, czy uda ci się go podniecić; to żadne osiągniecie. Równie dobrze może mu się to przydarzyć w trakcie jazdy na motorze albo przez sen. Nie chodzi o to, czy go podniecisz; sztuka polega na tym, żeby wciąż miał na ciebie ochotę, choć został zaspokojony.
— Sherry Argov "Why Men Love Bitches"
Reposted frompiepszoty piepszoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl